Дентална физиотерапия
Кабинет 203

Телефон за контакти: 02/ 987 84 22,23 вътр. 239

Извършва специализирано физиотерапевтично лечение на заболявания
- на зъбните повърхности
- на кореновите структури
- на пародонта

чрез:
- лазертерапия
- йонофореза и електрофореза
- ултразвук
- биоптрон
- апарат за корозионен потенциал
- апарат за фокална диагностика