Орална хирургия
Кабинет 201

Телефон за контакти:02/ 987 84 22,23 вътр. 240

Работа по договор с НЗОК по хирургична дентална медицина.

Всички видове амбулаторни хирургични интервенции:
- френулотомии
- апикални остеотомии
- кистектомии
- биопсии
- предпротетична и пародонтална хирургия
- геремектомия
- екстракция на ретинирани, полуретинирани зъби и дълбокофрактурирани корени