Пародонтология и алергология
Кабинет 201
Телефон за контакти:02/ 987 84 22,23 вътр. 240

Диференциална диагноза и лечение на заболяванията на парадонта и устната лигавица:

- лечение на всички форми на парадонтоза
- диагностика на фокални огнища
- изследване на корозионен потенциал
- алергологични тестове за медикаменти и материали