Услуги
 • Първична и специализирана дентална помощ
 • Договор с НЗОК
 • Оперативно лечение и ендодонтия
 • Орална хирургия и имплантология
 • Протетична дентална медицина
 • Ортодонтия
 • Детска дентална медицина
 • Дентална физиотерапия
 • Образна диагностика
 • Фокална диагностика и алергология


 • Дентално лечение на инвалиди и лежащо болни с мобилен апарат