Образна диагностика ( рентген )
Кабинет 104

Телефон за контакти :02/ 987 84 22,23 вътр. 239

Секторни рентгенови снимки.
Време за проявяване – 10 мин.